Zwroty

Szanujemy Twoje prawo do zmiany zdania - masz możliwość zwrotu towaru w przypadkach, które określiłyśmy w regulaminie świadczenia usług. Znajdziesz go tutaj: https://betheskygirl.com/strona/regulamin-swiadczenia-uslug

Jeśli się na to zdecydujesz, wyślij na nasz adres (so nature sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66, 00-764 Warszawa) oraz na skrzynkę e-mailową (Hello@BeTheSkyGirl.com) następujący formularz: 


FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NR ZAMÓWIENIA: ………………………

DATA ZAMÓWIENIA: ………………………

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

TELEFON: ………………………… E-MAIL: ………………………………………………

Proszę o zwrot gotówki na poniższy rachunek bankowy

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta).

Nazwa banku: ……………………………………………………………………

Nr rachunku: ……………………………………………………………………

 

Nazwa towaru

Liczba

Cena brutto

Przyczyna zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI KLIENTA:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu.

 

………………………………………………………………

(czytelny podpis)


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów